Archief voor de categorie Alle artikelen

Turbo binnen de communicatiemix

Papier leek ten dode opgeschreven. Had je me 10 jaar geleden gevraagd hoe happening papier een decennium later nog zou zijn, dan had ik waarschijnlijk geantwoord: ‘niet!’. In profetische dromen droomde ik een stapel papier tussen weelderige bossen bloemen. Klaar om in het rijtuig gezet te worden

Lee meer

Helemaal het einde

Wil je ook onder de motorkap van jouw tekst aan het werk? Of laat je dat liever door een ‘monteur’ doen? Een klant vond het prima wanneer ik mijn artikelen óp de deadline inleverde. Mijn werk ging namelijk in één moeite door naar de opmaak en vond aansluitend

Lee meer

Door een andere bril

Soms moet je een diep ingesleten oordeel herzien. Nu kan dat plaatsvinden in de vorm van een vrij vlakke constatering dat iets blijkbaar niet zus zit maar zó. Gaat het echter om mensen, dan werkt dat bij mij niet op die manier. Dan is herziening méér. Dan

Lee meer

Verkeerde outfit, juiste toon

Om prozaïsch geïnspireerd te blijven, heb ik soms poëzie nodig. Simpelweg als voeding voor mijn gedachten en mijn schrijfwerk. De lente nadert langzaam en eerlijk gezegd hunker ik ook naar een nieuw geluid. Andere muziek om deze grauwsluierige winter achter me te laten. Ik heb verschillende ‘little

Lee meer

Socrates en sales?

Soms blijkt stokoude geschiedenis volkomen actueel. Zelfs wat 25 eeuwen geleden op de stoffige, bloedhete straten en pleinen van Athene ter sprake kwam. Wars van trends en tijdelijkheid, besprak Socrates een thema waarmee tot dat moment nog geen enkele filosoof zich bezighield: ethiek. Hij richtte zich hoofdzakelijk

Lee meer

Creatieve, efficiënte én effectieve communicatie … voor het intikken

Ik mag ruim 16 jaar in ondernemerskeukens kijken. Daarbij vallen mij twee zaken op. Ten eerste: je hoeft ondernemers over hun vak niets te leren. Inhoudelijk staat hun product of hun service meestal als een huis. Ten tweede: regelmatig wordt de punt niet op de i van

Lee meer

PR (inmiddels) 4.0 : gerichter, sneller, goedkoper

Tot voor kort en in doorsnee was PR vrij vervelend. Dat had te maken met de meestal fantasieloze en repeterende lofzang op eigen kwaliteiten. Inhoudelijk leverde dat meestal kost met een lage voedingswaarde op. Terwijl public relations natuurlijk alleen kan werken als je je ‘public’ serieus neemt.

Lee meer

Vliegende groei

Ondernemen wordt er alleen maar uitdagender op. Groei is immers niet langer meer puur kwantitatieve groei. We lopen tegen grenzen aan, maar met de juiste papieren kunnen we verder. Die hebben vooral betrekking op bewust ondernemerschap. Voor bedrijven op iedere schaal, dus ook voor mij als zzp’er,

Lee meer

Aan tafel met transport en logistiek

Tevreden klanten: munitie voor acquisitie Transporteurs en logistieke dienstverleners hebben weliswaar de crisis achter zich, maar van rustig vaarwater is geen sprake. Zo slaagt Europa er maar niet in om regelgeving tussen landen gelijk te trekken. Harde prijsconcurrentie is bovendien aan de orde van de dag. En

Lee meer

Is Koolmees een tuinterrorist?

Je mag je best een beetje zorgen maken over de snelheid waarmee veranderingen zich tegenwoordig voltrekken. Zeker als je bedenkt dat die snelheid verder zal toenemen. De zegeningen van snel internet en deling van kennis zijn overigens enorm. Maar om terug te keren naar die zorg: kijk

Lee meer

Ronde tafel: Je bedrijf is niet je pensioen

Ronde tafel financiële en juridische dienstverlening Je bedrijf is niet  je pensioen Over reuring hebben financiële en juridische dienstverleners überhaupt al niet te klagen. ‘Never a dull moment’ door toenemende regelgeving, verscherpt toezicht, (inter)nationale concurrentie bij de werving van jong talent én disruptieve technologische innovaties. In zo’n

Lee meer

Een groeispurt voor het mkb?

Na de grootste naoorlogse crisis zou de wereld nooit meer hetzelfde zijn. Die voorspelling heeft woord gehouden, want wat de wereld ook was, hij is nu onzeker en snel veranderend. Je kunt je daar zorgen over maken, tegelijkertijd zie ik iets heugelijks gebeuren: we worden weerbaarder. De

Lee meer

Het bladblazer-principe

Een zeldzaam stupide uitvinding vind ik toch wel de bladblazer en wat zo mogelijk nog erger is: hij wordt in deze periode regelmatig gebruikt. Steeds vaker teistert de bladblazer-terreur trommelvliezen en het zijn lang niet alleen maar gepensioneerden die hem vasthouden. In het geval van ouderen kan

Lee meer

De verkeerde hamvraag

Janine Abbring doet het niet zo (heel) slecht als presentatrice van Zomergasten dit jaar. Als eerstejaars mag haar bovendien wel een slippertje vergeven worden. Maar tijdens de uitzending van 20 augustus met primatoloog Frans de Waal liet ze wel een hele forse steek vallen. En gek genoeg,

Lee meer

Zingen onder de douche

Onder het klaterende water, in de akoestische galmcel van de badkamer, denkt iedereen dat hij kan zingen. Ook mijn zelfvertrouwen begint vormen aan te nemen zodra ik een melodie aan mijn borstkas laat ontsnappen. Zingen is fijn, iedereen zou het moeten doen, alleen dáár zou de wereld

Lee meer

Vreemde vogels

Het bezit van een verrekijker is wat mij betreft een onmisbaar element in de definitie van ‘vogelaar’. Ik ben naar eigen definitie daarom geen vogelaar. Wel ben ik in het bezit van een bovengemiddelde belangstelling voor de gevederden. Niet vreemd natuurlijk, want veel pleit voor ze. Allereerst

Lee meer

Spreken is zilver, zwijgen is fout!

We weten niet meer hoe we een vervelende boodschap moeten brengen. Zelfs artsen worden tijdens hun opleiding niet of nauwelijks meer geschoold in die belangrijke emotionele kant van hun dienstverlening. Velen staan te schutteren aan het ziekbed. Hoewel het tot de verantwoordelijkheden en vaardigheden van artsen behoort

Lee meer

Rond de tafel vind je het

Ondernemers die hun voordeur in het slot gooien zijn tegenwoordig ‘old school’. Angst voor buitenstaanders die eventueel naar binnen kunnen loeren, is inmiddels een problematische neurose geworden. Angst voor gluurders, je kúnt eraan te gronde gaan. Moderne ondernemers weten namelijk allang dat de wereld veranderd is. Die

Lee meer

Bij bedrijfsoverdracht is kennis macht

Ronde Tafel Financiële en Juridische dienstverlening Bij bedrijfsoverdracht is kennis macht In het Hoofddorps regiokantoor van ABN AMRO kwamen zakelijke dienstverleners bijeen om over ‘hot topics’ in hun sector te praten en hun kennis te delen. Vooral het thema bedrijfsoverdracht maakte veel los. Een belangrijke conclusie die

Lee meer

Interview met Nicolette Opdam, advocaat pensioen- en financieel recht

“Er is meer belangstelling voor pensioen, met dank aan de crisis” Wat gaat het APF straks betekenen? Is meer keuzevrijheid voor pensioendeelnemers wenselijk? En zijn de pensioenuitvoerders überhaupt klaar om daar goed op te reageren? Deze cruciale vragen brengen de pensioensector momenteel in beroering en vormen tevens

Lee meer

Interview met Neelie Kroes en Conny Dorrestijn over fintech

Innovatie moet een board room issue worden Dat de carrières van Neelie Kroes en Conny Dorrestijn elkaar gekruist hebben, mag winst heten voor fintech in Nederland. Kroes is met haar uitgebreide nationale en internationale politieke ervaring een invloedrijke aanjager van groeiend besef bij de financiële sector van

Lee meer

Tulipomania: de eerste krach

Op de kop af 375 jaar geleden In 1631 kreeg een vreemd virus vat op de normaal zo nuchtere bewoners van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden: het tulpenvirus. Daarbij stond niet de schoonheid van het inmiddels nationale symbool van Nederland centraal, maar de commerciële waarde van

Lee meer

Interview met topadvocate Mirjam de Blécourt

“Diversiteit begint bij 30%” Arbeidsrecht advocate Mirjam de Blécourt is, behalve een autoriteit op het gebied van massaontslagen, ook passioneel betrokken bij een betere vertegenwoordiging van vrouwen in de top van het bedrijfsleven. Zo is ze een van de schrijvers van de nieuwe artikelen in het Burgerlijk

Lee meer

Aan tafel met P&O dienstverleners

Ronde Tafel P&O: trends en toekomst Van dienstverlener naar trusted advisor De Ronde Tafel bijeenkomst bij Tanger advocaten in Haarlem stond in het teken van P&O, HRM en arbeidsmarkt. Zeven gespreksdeelnemers ontmoetten elkaar om relevante marktontwikkelingen en de toekomst van hun service te bespreken.   De ontwikkeling

Lee meer

Aan tafel met financiële en juridische dienstverleners

Transparantie telt De economische atmosfeer mag onstuimig worden genoemd. Volop aanleiding dus om dienstverleners uit een zelfs stormachtige sector, die van financiële en juridische dienstverlening, te polsen over maatschappelijk wantrouwen en service nieuwe stijl. In het Amsterdamse Grand Café Zuid Oost schaarde zich een uitgebalanceerd deelnemersveld rond

Lee meer

Interview met multicommissaris Henk Scheffers

Toekomstig toezicht vraagt om kennis en een rechte rug   Het gesprek met multicommissaris en lid van de Monitoring Commissie Accountancy, Henk Scheffers, kon niet op een saillanter moment plaatsvinden. Daags na het vernietigende oordeel van de Ondernemingskamer over het toezicht op thuiszorgbedrijf Meavita, schoof Scheffers aan

Lee meer

Interview met minister Melanie Schultz van Haegen

Melanie Schultz van Haegen kijkt ver over haar eigen regeerperiode heen Dat je een carrière aan de absolute top kunt combineren met een uitgebalanceerd privéleven bewijst minister van Milieu en Infrastructuur,Melanie Schultz van Haegen, al jaren. Zij zoekt steeds naar harmonische verbindingen van zaken die tegengesteld kunnen lijken.

Lee meer

Interview met Elco Brinkman, voorzitter van de RvC van APG

“Ik hoop dat we de somberheid achter ons laten” Elco Brinkman kan terugblikken op een imposante en gevarieerde carrière in zowel politiek en openbaar bestuur als in het bedrijfsleven. De voorzitter van de Raad van Commissarissen van APG, alsmede van Bouwend Nederland, is een man die op

Lee meer

Interview met zakenvrouw van 2013, Heleen Dura-Van Oord

“De toekomst van de BV Nederland staat of valt met ondernemerschap” Dat het winnen van de Prix Veuve Clicquot of prijs voor vrouwelijk ondernemerschap eervol is, beaamt Heleen Dura-van Oord onmiddellijk. Maar belangrijker vindt zij dat het haar een extra podium biedt om belangrijke zaken te agenderen.

Lee meer

Interview met Frederik van Beuningen van Teslin Capital Management

“Bedrijven zijn geen handelswaar” Een gesprek met Frederik van Beuningen, oprichter en mede-eigenaar van Teslin Capital Management, is een gesprek met een onafhankelijke geest. De telg uit het geslacht Van Beuningen ontvangt ons in het koetshuis op het fraaie landgoed Anderstein te Maarsbergen. In die even fraaie

Lee meer

Interview met CIO bij APG, Angelien Kemna

“Vermogensbeheer is een prachtig vak, zolang je weet voor wie je het doet” De hoogte waarop het interview met Angelien Kemna plaatsvindt, verhoudt zich omgekeerd evenredig tot de aardse manier waarop zij als CIO haar werk doet. Bovenin de kantoortoren van APG sprak Kemna over de risico’s

Lee meer

Interview met D-66 Tweede Kamerlid, Vera Bergkamp

“Investeren in de maatschappij is investeren in jezelf” Ze maakte een verrassende overstap van het bedrijfsleven naar de politiek. En dat terwijl ze als HR-directeur van de Sociale Verzekeringsbank helemaal op haar plek zat. Maar Bergkamp was al opgemerkt door Alexander Pechtold, die haar graag als versterking

Lee meer

Interview met (UVA) hoogleraar economie, Sweder van Wijnbergen

“De financiële sector moet de kans grijpen om maatschappelijk relevanter te worden” Vooraanstaand econoom en hoogleraar economie aan de UVA, Sweder van Wijnbergen, is een graag geziene gast. Niet alleen in universitaire kringen, maar ook in de media. Hij is dan ook iemand die zijn scherpe inzicht

Lee meer

Interview met Minister van Defensie, Jeanine Hennis

“Maak van je ambitieuze hart geen moordkuil” Nooit eerder zat in Nederland een vrouw op de stoel waarop Jeanine Hennis-Plasschaert inmiddels alweer een jaar zit. Over het feit dát ze de functie van minister van Defensie ambieerde, had ze zich al eens openlijk uitgesproken. Dat was het

Lee meer

Interview met AFM-voorzitter Merel van Vroonhoven

“Tegengeluid is dringend nodig” Haar missie: ervoor zorgen dat het vertrouwen in de financiële markten weer terugkeert. Een pittige opdracht als je bedenkt dat vertrouwen te voet komt en te paard gaat. Maar Merel van Vroonhoven gaat deze uitdaging aan met een goede motivatie: “Er moet een

Lee meer

Ronde tafel Toezicht met commissarissen Marieke Bax en Carla van der Weerdt-Norder

Het staat of valt met de voorzitter Toezicht en turbulentie; die begrippen zijn tegenwoordig nauwelijks nog los te koppelen. Marieke Bax en Carla van der Weerdt-Norder merken dan ook op dat toezicht door een zeer ingrijpende transitiefase gaat, maar dat ze zich daar senang bij voelen. Tijdens

Lee meer

Interview met de minister van OCW, Jet Bussemaker

“Mannen zouden onze bondgenoten moeten zijn” Geschikte vrouwen voor de top van het bedrijfsleven; er zijn er meer dan genoeg en het worden er steeds meer. Maar vrouwen in die top zie je nog vrijwel niet. Het aandeel vrouwen in topposities bedraagt momenteel een schamele 10 procent.

Lee meer

Interview met bestuursvoorzitter ABN AMRO, Gerrit Zalm

“Op de golfbaan zul je mij niet aantreffen” Er wordt veel over hem en zijn bank gesproken in Nederland, maar in die turbulentie blijft de bestuursvoorzitter van ABN AMRO een rustpunt. Gerrit Zalms komst naar de bank, ruim zes jaar geleden, heeft al veel veranderd en zal

Lee meer

Interview met Humberto Tan

Humberto heeft eigen ziel Humberto Tan laat zich niet in een paar woorden omschrijven. Daar is hij te veelzijdig voor. De ex-advocaat maakte naam als sportpresentator. Daarnaast is hij dagvoorzitter bij congressen en is hij stijlicoon en eigenaar van het confectiemerk Humberto. Zijn merk bloeit, de productlijn

Lee meer

Interview met Uri Coronel

Interview met Uri Coronel voorzitter van VNO NCW Amsterdam Snijden in bestuurlijke spaghetti “De kern van elk probleem is een teveel aan bestuurslagen.” Aan het woord is Uri Coronel, voorzitter van VNO NCW Amsterdam. Hij waarschuwt, want de trein van de regionale economie is door het mobiliteitsprobleem

Lee meer

Michiel de Ruyter -historisch portret

Op de kop af 400 jaar geleden Ten tijde van de Gouden Eeuw werd de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden langzaam ingesloten door afgunst. Het rampjaar 1672 leek zelfs de dood van de Republiek te betekenen. Pruisen, Frankrijk en vooral Engeland wilden de beul zijn. Maar de

Lee meer

Lodewijk Napoleon – historisch portret

Op de kop af 200 jaar geleden Wie aan de groten uit onze geschiedenis denkt komt al snel bij Willem van Oranje en Michiel de Ruyter uit. Onwaarschijnlijk is het om aan de Koning van Holland, Lodewijk Napoleon, te denken. Toch hoort deze broer van Napoleon Bonaparte

Lee meer

Laatste Artikelen/Publicaties

Contact

info@kosterteksten.nl
06 41 860 490