PR (inmiddels) 4.0 : gerichter, sneller, goedkoper

Tot voor kort en in doorsnee was PR vrij vervelend. Dat had te maken met de meestal fantasieloze en repeterende lofzang op eigen kwaliteiten. Inhoudelijk leverde dat meestal kost met een lage voedingswaarde op. Terwijl public relations natuurlijk alleen kan werken als je je ‘public’ serieus neemt.

Het heeft geduurd, maar nu gaan we die kant gelukkig snel op. Steeds meer zijn het inhoud en expertise die de klok slaan. Wat hard nodig was voor het sluitstuk van de begroting. Want dat PR in de ogen van veel ondernemers altijd een stiefkindje is geweest, behoeft geen betoog. Komt bij dat het aantal smaken beperkt was. Óf je had je eigen PR-medewerker in dienst óf je maakte budget vrij om via uitgeverijen beschikbare ruimte op papieren en/of digitale media te zoeken.

Moderne ondernemers realiseren zich dat tamboereren op de eigen sublimiteit niet meer werkt

De digitale revolutie bracht uitkomst. Ook PR baadt inmiddels in de zegeningen van de hefboom van online technologie. Dat verandert de zaken dan ook aanmerkelijk. Ik herinner me de tijd nog goed dat de hamvraag ‘hoeveel budget is er dit jaar eigenlijk voor PR?’ bij directies steevast een grimas op het gezicht toverde. Alsof de melk in de lunchkantine de houdbaarheidsdatum achter zich had. En je dat nét na een flinke slok ontdekte.

Gek? Gek genoeg niet. Veel mkb-ondernemers moesten immers kiezen tussen óf het outsourcen van hun PR naar uitgeverijen óf de optie van een speciale PR-medewerker in vaste dienst. Die laatste optie bleek financieel vaak niet haalbaar, dus liet men zich ontzorgen. De journalist en fotograaf kwamen graag op de koffie en het resultaat van hun werk zag er in de magazines prachtig uit. Maar tóch, dat budget…. dat blééf een dingetje.

Lean B2B-PR                                                                                                                                                                              Doordat technologie toesloeg veranderde het PR-landschap drastisch. Het kan (en gaat steeds vaker) lean. B2B-PR is dankzij de voor iedereen bereikbare online tools véél betaalbaarder geworden. Wat koop je nu nog in voor je PR? Grappig genoeg luidt het antwoord: dat wat je ook wilt demonstreren: expertise en professionaliteit. En daarmee zijn we terug bij de toenemende inhoudelijkheid van de huidige PR. Moderne ondernemers realiseren zich inmiddels dat tamboereren op de eigen sublimiteit niet meer werkt. Zij willen laten zien dat ze visie hebben, dat ze begrijpen wat de markt van hen vraagt en dat ze weten waar hun toegevoegde waarde ligt.

Natuurlijk blijven we altijd bezig onszelf te verkopen. Maar niet alleen is die verkoop veel uitdagender geworden, het resultaat is ook voor de doelgroep interessanter geworden. Inhoudelijke relevantie maakt het verschil en maakt dat verschillende PR 4.0-elementen online samenvloeien. Bovendien komt die nieuwe benadering niet alleen de inhoudelijke kwaliteit ten goede, ook (en daardoor) verhoogt ze de overtuigingskracht én impact van wat ondernemers hun netwerk toezenden.

Wat koop je nu nog in voor je PR? Alléén de professionaliteit voor het overbrengen van jouw boodschap

Tot slot kom ik bij het laatste draadje dat nog los hangt, bij de vraag die ik eerder stelde: ‘wat koop je nu nog in voor je PR?’ Het antwoord luidt kort en goed: alléén de professionaliteit voor het overbrengen van jouw boodschap. Daar kun je een journalist/tekstschrijver voor inhuren. En zo profiteren van de zeer korte lijnen, lagere kosten, veel snellere oplevering, totale controle over je eindproduct en zeer gerichte verzending aan je zakelijke netwerk.

Voordelen die liggen te wachten om opgeraapt te worden. Misschien een interessante overweging? Tenzij je al een héél goede schrijver op je loonlijst hebt staan natuurlijk.

 

 

Vergelijkbare berichten